>
  Location: Home >> Staff  
 
 
  Staff  
 
     
    Qingqing Miao Jiabin Cui Yong Wang Jianfeng Zeng Shuwang Wu  
 
 
     
    Guanglin Wang Qing Li Chunyi Liu Ruixue Duan Guangxin Duan  
 
 
  Senior Technician  
 
           
    Yan Wu Chunmeng Liu        
 
 
  Postdoctor  
 
           
    Li Yang Lei Chen        
 
 
  Graduate Students  
 
     
    Jianxian Ge Hui Zhou Mohammad Yuan Zhang Dandan Zhou
 
 
   
    Can Chen Yuyang Zhang Dandan Kou Yuan Gu Sixia Wang
 
 
     
    Baoxing Huang Cang Li Yinghua Liu Zhuorun Song Manran Wu
 
 
     
    Wan Chen Shenhua Li Jie Ma Zhe Yang Yi Zhou
 
 
     
    Kuan Lu Ruru Zhang Yun Gao Yue Jiang Minqian Liao
 
 
     
    Lingling Yin Jia Miao Ning Wang Weipeng Yong Jiangkun Yu
 
 
     
    Min Zhao Wen Zhu Yi An Xuexiao Li Wei Gu
 
 
     
    Shufeng Zhou Pei Xu Jiada Fan Xuelan Hu Yueping Li
 
 
     
    Jing Sun HongZhao Wang Jieli Zhu Baoliang Cheng Zhifang Li
 
 
     
    Chaoping Sun Chen Yang Junli Meng  
 
 
  Former student, SCU  
 
     
    Ling Wen (Since 2014) Xiaju Cheng (Since 2015) Shanshan Qiu (Scince 2016)
 
 
  Former Joint-training student, SCU  
 
     
    Xiaolu Zhang (Since 2017) Xiangyan Wang (Since 2018) Lei Yang (Since 2019)
 
 
  Former Staff  
 
     
    Prof. Dr. Chunhui Yang Prof. Dr. Yanjun Gong Dr. Xin Duan Dr. Meihong Du Dr. Yi Deng  
 
     
    Dong Su Dr. Tapas K Mandal Dr. Ruirui Qiao Enyu Zhao Lifang Zhang  
 
     
    Dr. Chunyan Liu Lu ChenDr. Yi Hou Dr. Zihua Wang Lihong Jing  
  Former Ph.D student, ICCAS  
 
     
    Dr. Zhen Li (Since 2002) Dr. Haobo Bao (Since 2002) Dr. Yunhua Yang (Since 2003) Dr. Haijun Niu (Since 2003) Dr. Xiaojuan Wang ( Since 2003)  
 
 
     
    Dr. Fengqin Hu (Since 2002) Dr. Chifeng Tu (Since 2004) Dr. Wei Han (Since 2004) Dr. Nan Zhao (Since 2003) Dr. Xianyong Lu (Since 2005)  
 
 
     
    Dr. Shujie Liu (Since 2004) Dr. Mu Niu (Since 2005) Dr. Lihong Jing (Since 2005) Dr. Luoxin Yi (Since 2007) Dr. Yilin Li (Since 2008)  
 
 
     
    Dr. Qiaojuan Jia (Since 2006) Dr. Chunyan Liu (Since 2007) Dr. Jianfeng Zeng (Since 2008) Dr. Xiaoyu Sun (Since 2008) Dr. Hongwei Zhang (Since 2010)  
 
 
   
 
 
    Dr. Ruirui Qiao (Since 2011) Dr. Ke Ding (Since 2009) Mingxia Jiao (Since 2010) Zhenyu Gao Jiayi Huang (Since 2012)  
 
 
   
 
 
    Xiaodan Sun (Since 2013) Tiancong Ma (Since 2013) Xiaojun Wei (Since 2014) Xiaodan Huang (Since 2014) Haoran Ning (Since 2014)  
 
 
         
 
    Peisen Zhang (Since 2015) Yingying Li (Since 2015) Peng Xiao (Since 2016)      
 
 
  Guest Scientist, , ICCAS  
 
     
    Prof. Hans-Joachim Galla Prof. Alexander Eychmüller Prof. Marc Schneider A/Prof. Ivan Kempson Kyle A. Sutton  
 
 
             
    Prof. Roland Stauber          
 
  Former Joint-training Student, ICCAS  
 
       
    Dr. Aiwei Tang Hui Chen Zhongkai Wen Leila Behboodpour    
 
 
  Undergraduate Researcher, ICCAS  
 
    Xiulan Liu
(WuHan University)
Tianyun Zhao
(University of Science and Technology of Chian)
Na Li
(China University of Geosciences)